Vi har egna dragbilar vars huvuduppgift är att serva vår egen terminal med tomcontainers samt att leverera de lastade containrarna till hamn.

De gånger överbreda transporter skall genomföras använder vi vår egen följebil.