Vi är specialiserade på att erbjuda en rad tjänster relaterade till transport och hantering av containrar. Vi kan ta hand om hela processen, från transport av lastade containrar från ankomsthamnen till vår terminal till lagring, lossning av gods och återlämning av tomma containrar till hamnar eller depåer i Göteborg.

Vår första tjänst innefattar transporten av lastade containrar från ankomsthamnen till vår terminal. Vi har erfarenheten och kapaciteten att hantera transporten av containrar på ett effektivt sätt och se till att de anländer säkert och i tid till vår terminal.

Vid ankomsten till vår terminal tar vi hand om lossningen av godset från containrarna. Vi har erfaren personal och utrustning för att hantera denna process på ett snabbt och säkert sätt. Vi ser till att godset lossas noggrant och effektivt för att minimera eventuella risker för skador.

Efter lossningen erbjuder vi även lagring av ert gods. Vi har både inomhus- och utomhusutrymmen för att möta era specifika behov. Våra lagringsfaciliteter är säkra och anpassade för att skydda ert gods under den tid det förvaras hos oss. Vi håller en noggrann inventering och ser till att ert gods är ordentligt märkt och organiserat för en smidig hantering.

För att säkerställa renlighet och kvalitet erbjuder vi också rengöring av containrar efter lossningen. Detta säkerställer att containrarna är redo för vidare transport och möter de nödvändiga hygienkraven.

Vi upprättar även stripprapporter för att dokumentera lossningsprocessen och säkerställa att allt gods har hanterats korrekt. Dessa rapporter ger en översikt över vad som har lossats och kan vara till nytta för er vid vidare hantering och dokumentation av ert gods.

När det är dags för tomretur av tomma containrar till hamnar eller depåer i Göteborg tar vi hand om den processen. Vi ser till att containrarna returneras i rätt tid och på rätt plats enligt era instruktioner.

Vårt dedikerade team har omfattande erfarenhet och kunskap inom containerhantering och är redo att möta era behov och krav. Vi strävar efter att erbjuda pålitliga och effektiva tjänster som underlättar er hantering av containrar och gods.

Kontakta oss idag för att få en offert eller för att diskutera era specifika behov. Vi ser fram emot att arbeta med er och erbjuda skräddarsydda lösningar för era containertransport- och hanteringsbehov.