Vi är stolta över att kunna erbjuda lastningstjänster för en mängd olika enheter och gods av varierande slag. Oavsett om det handlar om virke, pappersrullar, pappersmassa, plåt, pallgods, maskingods eller tunga och voluminösa kolli, har vi erfarenheten och expertisen för att hantera dessa gods effektivt och säkert.

Våra gaffeltruckar är utrustade med en imponerande kapacitet på 2 till 45 ton, vilket gör att vi kan hantera även de tyngsta lasterna. För att säkerställa att lastningen sker smidigt och effektivt har vi specialaggregat till truckarna som är utformade specifikt för att hantera gods som pappersrullar, pappersmassa, fat och virkespaket. Dessa specialaggregat gör att vi kan lasta och lossa dessa varor på ett säkert sätt och minimera risken för skador.

Säkerheten för lastade enheter är av yttersta vikt för oss. Vi följer noggrant föreskrifterna och reglerna som har utarbetats i samarbete mellan TYA (Transportfackets Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) och MariTerm AB för att säkra de lastade enheterna. Dessutom följer vi Svenska Kustbevakningens regler och bestämmelser för att säkerställa att lasten är korrekt säkrad under transporten. Vi använder endast högkvalitativt säkringsmaterial för att garantera att lasten är trygg och skyddad under hela transportprocessen.

Vår verksamhet är godkänd av Jordbruksverket, och vi tar användningen av certifierat virke (ISPM15) vid säkring på stort allvar. Detta säkerställer att virket som används för att säkra lasten är behandlat enligt de krav och standarder som fastställts för att förhindra spridning av skadliga organismer.

Vi kan stoltsera med att vårt team av personal har en gedigen erfarenhet inom stagning och säkring av last av varierande beskaffenhet. Vi har hanterat olika typer av gods och har kunskapen att säkra lasten på rätt sätt för att minimera risken för skador under transporten.

Vare sig det handlar om tunga industrier, pappers- och massaindustrin eller andra sektorer, kan ni lita på våra professionella och erfarna medarbetare för att hantera er last med omsorg och precision. Vi strävar alltid efter att leverera högsta kvalitet och tillförlitlighet i våra lastningstjänster.

Kontakta oss idag för att diskutera era specifika behov och ta reda på hur vi kan hjälpa er med lastningen av ert gods. Vi är redo att erbjuda skräddarsydda lösningar som uppfyller era krav och garanterar en säker och effektiv hantering av er last.