Hej,

Går du i tankarna om att söka jobb hos oss? Vad roligt! Då vill vi bara berätta lite kort om GDPR. Det står för General Data Protection Regulation, och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL.

Det är viktigt för oss på Hisingens Truck att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och vi har vidtagit åtgärder för att denna lagstiftning skall kunna följas på rätt sätt. Vi är öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information vi sparar om dig hos oss. Du har enligt GDPR rätt att få ta del av de uppgifter vi har om dig.

 

  • Arbetsgivaren har upprättat den här policyn utifrån gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi arbetar för att kunna tillvara arbetstagarens rättigheter och integritet.
  • Arbetsgivaren behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
  • Arbetsgivaren behöver arbetstagarens personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller löneutbetalningar, skatteärenden och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla övriga lagar.
  • Arbetsgivaren behandlar inte personuppgifter i annat fall än när det behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.
  • Arbetsgivaren har utarbetat rutiner och arbetssätt för att arbetstagarens personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
  • Arbetsgivaren överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.
  • Arbetsgivaren är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

 

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

HISINGENS TRUCK AB

Org nr 556096-0469