Vi offererar:

  • Transport av lastade containrar från ankomsthamn till vår terminal.
  • Lossning av gods från containrar.
  • Lagring av gods, inom- eller utomhus, före avhämtning.
  • Rengöring av containrar efter lossningen.
  • Stripprapport upprättas.
  • Tomretur av tomcontainrar till hamnar/depåer i Göteborg.

STRIPPING

VI HJÄLPER DIG

Hisingens Truck AB