Vi lastar alla typer av enheter med gods av varierande slag, såsom virke, pappersrullar, pappersmassa, plåt, pallgods, maskingods samt tunga och voluminösa kolli.

Gaffeltruckarna som ingår i vårt lasthanteringsprogram har en kapacitet på 2 – 45 ton.

Vi har specialaggregat till truckarna för säker och effektiv lasthantering av pappersrullar, pappersmassa, fat och virkespaket.

Säkringen av de lastade enheterna utföres enligt föreskrifter och regler som utarbetats i samarbete mellan TYA (Transportfackets Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) och MariTerm AB. Vidare säkras last i överensstämmelse med Svenska Kustbevakningens regler och bestämmelser.

Allt vårt säkringsmaterial är av högsta kvalitet.

Vi är godkända av Jordbruksverket och använder certifierat virke (ISPM15) vid säkring.

Vår personal har lång erfarenhet av stagning och säkring av last av varierande beskaffenhet.

STUFFING

VI HJÄLPER DIG

Hisingens Truck AB